Rotek slewing bearings we can customized

Rotek Series 2100 slewing ring

External gear

L6-16N9Z, L6-16N9ZD, L6-22N9Z, L6-16N9ZD, L6-25N9Z, L6-25N9ZD, L6-29N9Z, L6-29N9ZDL6-33N9Z, L6-33N9ZD, L6-37N9Z, L6-37N9ZD, L6-43N9Z, L6-43N9ZD

L9-38N9Z, L9-42N9Z, L9-46N9Z, L9-49N9Z, L9-53N9Z, L9-57N9Z

Internal gear

L6-16E9Z, L6-16E9ZD, L6-22E9Z, L6-22E9ZD, L6-25E9Z, L6-25E9ZD, L6-29E9Z, L6-29E9ZDL6-33E9Z, L6-33E9ZD, L6-37E9Z, L6-37E9ZD, L6-43E9Z, L6-43E9ZD

L9-38E9Z, L9-42E9Z, L9-46E9Z, L9-49E9Z, L9-53E9Z, L9-57E9Z

Gearless

L4-13P8Z, L4-13P9Z, L4-17P8Z, L4-17P9ZL6-16P9Z, L6-16P9ZD, L6-22P9Z, L6-22P9ZD, L6-25P9Z, L6-25P9ZD, L6-29P9Z, L6-29P9ZDL6-33P9Z, L6-33P9ZD, L6-37P9Z, L6-37P9ZD, L6-43P9Z, L6-43P9ZD

L9-38P9Z, L9-42P9Z, L9-46P9Z, L9-49P9Z, L9-53P9Z, L9-57P9Z

Rotek Series 3000 slewing ring

External Gears

A6-9E1B, A6-11E4, A6-14E10, A8-17E10BC, A12-18E5, A14-18E1L, A8-19E5A, A8-22E6

A10-22E5A, A12-22E2, A14-22E1B, A12-27E3, A8-30E8D, A10-34E6, A12-34E2AG, A14-34E31

A13-38E1, A8-39E12, A8-41E1, A12-42E3, A18-46E4D, A10-47E1, A12-48E12, A14-48E22

A16-53E1A, A18-60E2, A18-74E3, A16-78E4, A18-80E1, A18-89E1, A22-105E2A, A19-111E1

A24-119E11A, A16-152E2

Internal Gears

A8-17N4D, A8-22N2A, A8-25N2, A9-25N3, A10-32N1A, A14-33N1, A10-35N1L, A12-35N5,

A7-38N1, A10-43N28D, A13-46N1A, A12-47N3E, A14-47N5A, A9-54N2, A14-54N10C, A16-59N2

A20-72N5A, A18-80N1, A16-95N6, A20-95N4, A24-107N1, A22-129N1, A22-166N1

Gearless

A6-9P4, A6-11P5, A-14P3D, A8-17P1DU, A14-19P4, A8-22P11, A13-22P4, A4-23P2A, A9-24P2

A14-24P1A, A14-25P1, A14-31P3, A12-32P2, A12-34P2B, A10-35P1A, A14-43P1, A12-47P2

A14-49P1A, A14-56P1E, A18-60P1B, A16-67P2, A16-79P1A, A16-86P1, A14-89P1, A18-89P1

A22-98P1, A10-110P2D, A12-125P1, A19-150P1

Rotek Series 4000 slewing ring

H7-30E1, H7-38E1, H8-58E2, H7-35N1

Rotek Series 5000 slewing ring

R8-30E3, R8-35E3, R8-39E3, R8-42E3, R8-44E3, R8-46E3, R8-49E3, R8-52E3, R8-55E3

R8-59E3, R8-63E3

Rotek Series 10000 slewing ring

3R6-48E3B, 3R6-49E9, 3R6-55E9, 3R6-63E9, 3R6-71E9, 3R6-79E9, 3R8-79E9, 3R8-88E9

3R6-98E9, 3R10-82E3C, 3R16-197E2

Rotek Series 3000 Bearings

Internal Gears

A8-20N2A, A8-22N2A, A8-22N9, A8-25N1, A8-59N8, A10-22N1B, A10-35N1M, A10-35N14, A10-36N2, A10-42N6, A10-43N28D, A10-48N6B, A10-49N1, A12-30N2, A12-39N3B, A12-43N12, A12-49N8, A12-52N7, A14-29N7, A14-29N1, A14-36N4A, A14-47N5A, A14-49-N12, A14-54N10C, A14-61N3B, A16-58N6B, A16-59N1E, A18-52N11, A18-68N4, A20-55N1, A20-69N1, A20-95N1M, A22-55N17, A22-64N8, A22-79N2, A22-97N1A, A24-79N1E, A24-96N1, A24-107N1,

Gearless Bearings

A7-11P1, A8-11P1AF, A8-19P2B, A8-20P6, A8-22P1, A8-25P1B, A8-41P1, A8-60P1A, A10-23P3A, A10-30P1D, A10-39P4, A10-43P4, A10-55P4, A10-67P1, A12-22P3, A12-30P1, A12-50P1, A12-75P1, A14-24P1B, A14-31P2, A14-56P1C, A16-38P1, A16-77P1, A18-38P1, A18-60P1, A18-85P1, A20-40P1, A20-72P1A, A20-98P1C, A22-98P1, A24-58P1, A24-99P1, A24-119P4.